فهرست ها

کتابی که خوانده ام

به همت کتابخانه عمومی طبرسی اجرای طرح " کتابی که خوانده ام " از تیرماه 1398 کلید خورد.

" قابل توجه اعضای محترم کتابخانه :

    لطفا بهترین کتابهای مورد مطالعه در هر زمینه ی موضوعی را که خوانده اید به همراه نام نویسنده ، موضوع و خلاصه ی جزئی معرفی نمایید . "

آغاز این طرح از تیرماه 1397 مورد استقبال بسیاری از اعضا قرار گرفت اعضای کتابخانه ، کتابهایی را که خوانده اند به یکدیگر معرفی می نمایند . معرفی کتاب به صورت نوشتن خلاصه ای از آن می باشد . این طرح با رعایت چهار قانون ذیل کمک شایانی در انتخاب کتاب توسط اعضا داشته است :

  • نام و نام خانوادگی خواننده ی کتاب درج گردد.
  • موضوع کتاب نگاشته شود.
  • خلاصه ای از کتاب ارائه گردد.
  • افراد به ارائه ی بهترین قسمت داستان بپردازند.

این طرح نقش مهمی در ایجاد انگیزه در جهت مطالعه ی کتاب توسط دیگر اعضا داشته است و خوانندگان به صورت رقابتی کتابهای بیشتری را مطالعه می کنند.